ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ.. [2023-03-29] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมปล่อยพันธ.. [2023-03-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจ.. [2023-03-29] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำวัต.. [2023-03-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้.. [2023-03-28] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-03-28] ประมงอำเภอป่าบอน ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ และเ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมและขับเคลื่อน งานโครงการอั.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเข้าร่วมประชุ.. [2023-03-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มบริหารจัดการด้าน การประมง ร่วมปล่อย.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 


วันที่ 27 มกราคม 2566 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง และติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาการดำเนินงานเบิกจ่ายและติดตามเงินงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2566 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุรายงานผลการดำเนินการด้นกีฬาในจังหวัดพัทลุง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง