ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2566 ของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง


[2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจ.. [2023-02-01] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมวั.. [2023-01-31] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว.. [2023-01-31] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคล.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2566 ของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมงาน"เทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2566 ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญจากสินค้า OTOP ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมี นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน