ประมงอำเภอตะโหมด ตรวจติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานฟาร์ม ประจำปี 2566 พื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ และตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง


[2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจ.. [2023-02-01] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมวั.. [2023-01-31] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว.. [2023-01-31] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคล.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตะโหมด ตรวจติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานฟาร์ม ประจำปี 2566 พื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ และตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวสุวารี นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมกับประมงอาสา ตรวจติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานฟาร์ม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑) ในพื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ และตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง