ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีปลัดอาวุโส เป็นประธาน เพื่อพบปะประชาชนพร้อมชี้แจงข้อราชการ ซึ่งประมงอำเภอ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงทะเบียน และการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลนาปะขอ


[2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจ.. [2023-02-01] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมวั.. [2023-01-31] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว.. [2023-01-31] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคล.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีปลัดอาวุโส เป็นประธาน เพื่อพบปะประชาชนพร้อมชี้แจงข้อราชการ ซึ่งประมงอำเภอ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงทะเบียน และการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลนาปะขอ 


วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวทิพากร สุขพล ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยนายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางเเก้ว มอบนายพิรศักดิ์ ธรรมธัชติสรณ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธาน เพื่อพบปะประชาชนพร้อมชี้แจงข้อราชการ ซึ่งประมงอำเภอได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงทะเบียน และการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ตำบล นาปะขอ โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลนาปะขอเเละประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดปากพล หมู่ที่ ๙ ต.นาปะขอ อ.บางเเก้ว จ.พัทลุง