ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน


[2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจ.. [2023-02-01] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมวั.. [2023-01-31] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว.. [2023-01-31] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคล.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน 


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน โดยได้ชี้แจงข้อราชการของสำนักงานประมงอำเภอเขาชัยสน เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน