ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและพบปะสังสรรค์งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565


[2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์.. [2023-02-01] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รับผิดชอบอำเภอป่าพะยอมเข้าร่วมประชุมหัวหน.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2023-02-01] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจ.. [2023-02-01] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมวั.. [2023-01-31] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว.. [2023-01-31] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคล.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและพบปะสังสรรค์งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565 


วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง ประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและพบปะสังสรรค์งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565 โดยในที่ประชุมมีมติให้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ภายในงานมีการจัดแข่งขันกีฬามหาสนุก การแสดงงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น4