ประมงจังหวัดพัทลุง เข้ารับเกียรติบัตร โครงการจิตอาสา ปลูกป่าทะเลน้อย เฉลิมพระเกียรติ จากสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์


[2023-02-07] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีก.. [2023-02-07] #ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้นใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบสำคัญฯ ผ่านระบบควบ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและเป้าหมายผลผล.. [2023-02-06] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ.. [2023-02-06] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-06] ฟาร์มต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่จังหวัดพัท.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภ.. [2023-02-03] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่.. [2023-02-03] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้ารับเกียรติบัตร โครงการจิตอาสา ปลูกป่าทะเลน้อย เฉลิมพระเกียรติ จากสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เข้ารับเกียรติบัตร โครงการจิตอาสาปลูกป่าทะเลน้อย เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุสัตว์น้ำ โดยได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมท่ามิหรำ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.พัทลุง