ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ขอรับการสนับสนุน จากแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดพัทลุง


[2023-01-31] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว.. [2023-01-31] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคล.. [2023-01-31] ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ หมู่.. [2023-01-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่ว.. [2023-01-31] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2023-01-30] ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมแ.. [2023-01-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอควนขนุน จัดปร.. [2023-01-30] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอควนขนุน.. [2023-01-27] นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอดภ.. [2023-01-27] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ปร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ขอรับการสนับสนุน จากแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดพัทลุง 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวจิราวรรณ บุตรทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ขอรับการสนับสนุนทุนจากแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดพัทลุง "หลักสูตรการพัฒนาข้อเสนอโครงการแบบเน้นผลลัพท์(Outcome Project Development)" ภายใต้โครงการร่วมทุนระหว่าง สสส. และ อบจ.พัทลุง ณ ห้องประชุมท่ามิหรำ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง