ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง


[2023-01-31] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกับผู้นำ และประชาชนในเขตพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว.. [2023-01-31] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคล.. [2023-01-31] ประมงอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่ หมู่.. [2023-01-31] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่ว.. [2023-01-31] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ.. [2023-01-30] ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมแ.. [2023-01-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอควนขนุน จัดปร.. [2023-01-30] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอควนขนุน.. [2023-01-27] นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอดภ.. [2023-01-27] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ปร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง (ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง) ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ดังนี้

๑. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง

๒. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓. วัน เวลา : วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

๔. สถานที่ : โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๕. รายละเอียด : นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ สมาชิก อส.เมืองพัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีและบุคลากรในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนในสังกัด กำลังพลจิตอาสาจาก สภ.เมืองพัทลุง กำลังพลจิตอาสาจาก นพค.๔๓ กำลังพลจิตอาสาจาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กำลังพลจิตอาสาจาก กศน.เมืองพัทลุง กำลังพลจิตอาสาจาก รพ.สต.บ้านปากสระ รพ.สต.บ้านมะกอกใต้ รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย และ รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้ พร้อม อสม.ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชัยบุรี ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลชัยบุรี และตำบลคูหาสวรรค์ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

๖. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย