ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนปี ๒๕๖๔


[2022-12-09] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมร.. [2022-12-09] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่.. [2022-12-09] ประมงอำเภอตะโหมด ตรวจติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าป.. [2022-12-09] ประมงอำเภอป่าบอน ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-12-09] ประมงอำเภอบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ อำเภอบางแก้ว และสำร.. [2022-12-09] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีปลัดอ.. [2022-12-09] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕.. [2022-12-08] ประมงอำเภอตะโหมด ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเก.. [2022-12-08] ประมงอำเภอป่าบอน รับผิดชอบอำเภอกงหรา ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้.. [2022-12-08] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและพบป.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนปี ๒๕๖๔ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนปี ๒๕๖๔ ค่ะ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมรูปแบบกิจกรรม การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ขนาดเล็ก เป็นรูปแบบกิจกรรมหลักในโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใช้เงินลงทุนติดตั้งไม่มาก มีระยะเวลาคืนทุนสั้น ประมาณ ๑ ปีครึ่ง เกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ธันวาคม 2565

QR CORD รูปแบบการติดตั้งระบบอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ขนาดเล็ก.png