ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565


[2022-12-09] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมร.. [2022-12-09] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่.. [2022-12-09] ประมงอำเภอตะโหมด ตรวจติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าป.. [2022-12-09] ประมงอำเภอป่าบอน ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-12-09] ประมงอำเภอบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ อำเภอบางแก้ว และสำร.. [2022-12-09] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีปลัดอ.. [2022-12-09] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕.. [2022-12-08] ประมงอำเภอตะโหมด ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเก.. [2022-12-08] ประมงอำเภอป่าบอน รับผิดชอบอำเภอกงหรา ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้.. [2022-12-08] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและพบป.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 


วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง   พร้อมด้วยนายชูพงศ์ แก้วกลับ เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน            กล่าวรายงาน  กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2565                 โดยภายในงานพบกับมหกรรมสินค้าเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตรและนิทรรศการ          ด้านวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสาธิตทางการเกษตร และการแสดงผลงานวิจัยและนวัฒกรรม "นวัฒกรรมเพื่อสังคม" ณ เวทีกลาง (บริเวณลานเอนกประสงค์ข้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง