วารสารเผยแพร่ ติดตามข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)


[2022-12-09] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมร.. [2022-12-09] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่.. [2022-12-09] ประมงอำเภอตะโหมด ตรวจติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าป.. [2022-12-09] ประมงอำเภอป่าบอน ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-12-09] ประมงอำเภอบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ อำเภอบางแก้ว และสำร.. [2022-12-09] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีปลัดอ.. [2022-12-09] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕.. [2022-12-08] ประมงอำเภอตะโหมด ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเก.. [2022-12-08] ประมงอำเภอป่าบอน รับผิดชอบอำเภอกงหรา ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้.. [2022-12-08] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและพบป.. อ่านทั้งหมด 

วารสารเผยแพร่ ติดตามข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  


วารสารเผยแพร่ ติดตามข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  https://warning.acfs.go.th/th/journal หรือ ทาง http://www.facebook.com/acfsearlywarning