ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด


[2022-12-09] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมร.. [2022-12-09] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่.. [2022-12-09] ประมงอำเภอตะโหมด ตรวจติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าป.. [2022-12-09] ประมงอำเภอป่าบอน ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-12-09] ประมงอำเภอบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ อำเภอบางแก้ว และสำร.. [2022-12-09] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีปลัดอ.. [2022-12-09] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕.. [2022-12-08] ประมงอำเภอตะโหมด ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเก.. [2022-12-08] ประมงอำเภอป่าบอน รับผิดชอบอำเภอกงหรา ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้.. [2022-12-08] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและพบป.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ประชาสัมพันธ์ สำหรับ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแปรรูป/ชาวประมง  ที่สนใจจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Thailandpostmart.com (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) โดยสินค้าที่จะนำขึ้นจำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน อย. GAP กรมประมง เครื่องหมายธงเขียว หรือสินค้าโอทอป เป็นต้น ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจำหน่ายสินค้า สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้มมูล ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนด ได้ตาม QR-CORD ด้านล่างนี้  และขอให้ผู้ที่สนใจสมัครจำหน่ายสินค้าแจ้งชื่อและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมายังสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เพื่อรวบรวมและดำเนินการจัดส่งให้กับ  กมป. ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565