ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565


[2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วม.. [2022-11-28] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”.. [2022-11-28] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอบางแก้ว สำรวจเขตอนุร.. [2022-11-28] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยาก.. [2022-11-28] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพัน.. [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ในแหล่งน้ำ ณ ห้วยวังยาง หม.. [2022-11-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข.. [2022-11-24] ประมงอำเภอป่าบอน จัดบรรยายหัวข้อการจัดการแหล่งน้ำด้านการประมง โครงการส.. [2022-11-24] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นชอบอนุมัติแผน คณะกรรมการบ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565  


                  วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำโดย        นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่       นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชกร ประจำปี 2565