ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด


[2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วม.. [2022-11-28] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”.. [2022-11-28] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย ประมงอำเภอบางแก้ว สำรวจเขตอนุร.. [2022-11-28] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยาก.. [2022-11-28] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพัน.. [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ในแหล่งน้ำ ณ ห้วยวังยาง หม.. [2022-11-24] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข.. [2022-11-24] ประมงอำเภอป่าบอน จัดบรรยายหัวข้อการจัดการแหล่งน้ำด้านการประมง โครงการส.. [2022-11-24] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นชอบอนุมัติแผน คณะกรรมการบ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด 


วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด  โดยมีนายเสรี  จิตรเวช  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด  โดยมีนายเสรี  จิตรเวช  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง