กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


[2022-12-02] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขจัดความ.. [2022-12-02] ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร.. [2022-12-01] ประมงอำเภอควนขนุน เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอควนขนุน ปร.. [2022-12-01] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้ารับเกียรติบัตร โครงการจิตอาสา ปลูกป่าทะเลน้อย เ.. [2022-12-01] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานพัสดุ ส.4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสำ.. [2022-12-01] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกรผู้เพ.. [2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางช่อทิพย์  จรูญศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ         พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายกู้เกียรติ               วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธีเปิด และนายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางช่อทิพย์  จรูญศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ         พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายกู้เกียรติ               วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธีเปิด และนายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง