ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวัดพัทลุง)”


[2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10,000 ตัว เพื.. [2022-11-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและ รายงานสิ่งปลูกสร้าง.. [2022-11-29] กรมประมง ประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำต่าง.. [2022-11-29] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครง.. [2022-11-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติของ ชุดปฎิบัติการเ.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อเร่งรัดการขึ้น.. [2022-11-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวัดพัทลุง)” 


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมงาน “พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) โดยมีนางสาวศรอนงค์  สงสมพันธ์  นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยนำสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน วันละ 8 จุดจำหน่าย จำนวน 60 วัน  รวม 480 จุดจำหน่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2565 รวมกว่า 100 รายการ ณ จุดจำหน่ายหน้าบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมงาน “พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) โดยมีนางสาวศรอนงค์  สงสมพันธ์  นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยนำสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน วันละ 8 จุดจำหน่าย จำนวน 60 วัน  รวม 480 จุดจำหน่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2565 รวมกว่า 100 รายการ ณ จุดจำหน่ายหน้าบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง