ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565


[2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10,000 ตัว เพื.. [2022-11-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและ รายงานสิ่งปลูกสร้าง.. [2022-11-29] กรมประมง ประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำต่าง.. [2022-11-29] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครง.. [2022-11-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติของ ชุดปฎิบัติการเ.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อเร่งรัดการขึ้น.. [2022-11-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ประจำปี2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอิรวดีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ประจำปี2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอิรวดีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง