จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์  คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่  


[2022-11-30] กรมประมง ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง ปลาต่างถิ่นสุดอันตรายอย่างเด.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมดเข้าร่วมหารือการขอรับการสนันสนุน งบประมาณจากองค์การบริ.. [2022-11-30] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10,000 ตัว เพื.. [2022-11-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและ รายงานสิ่งปลูกสร้าง.. [2022-11-29] กรมประมง ประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำ 13 ชนิด ที่ห้ามเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำต่าง.. [2022-11-29] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครง.. [2022-11-29] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติของ ชุดปฎิบัติการเ.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี.. [2022-11-29] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ลงพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อเร่งรัดการขึ้น.. [2022-11-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเ.. อ่านทั้งหมด 

จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์  คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่   


 วันที่ 14 กันยายน 2565   กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ขึ้นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่  "ปิดฤดูน้ำแดง  2565 ณ หน้าบริเวณ ณ หน้าป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และ 5 อำเภอชายทะเล  ได้แก่ อำเภอเขาชัยสน อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอบางแก้ว และอำเภอปากพะยูน