สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


[2022-10-06] ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ.. [2022-10-06] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-06] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565.. [2022-10-06] วารสารเผยแพร่ ติดตามข่าวสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.. [2022-10-06] ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำก.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 


วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องฟอร์จูน 2 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช