สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


[2022-09-19] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT.. [2022-09-19] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ของคณะ.. [2022-09-19] กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจของสำนักงาน การตรวจเ.. [2022-09-19] เข้าสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ เพื่อปล่อยพันธูสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งช.. [2022-09-19] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และประชาสัมพัน.. [2022-09-15] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพัทลุง.. [2022-09-15] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการประชุ.. [2022-09-15] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเปิดป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนเลี้ยงวัวบ้านค.. [2022-09-14] จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์  คุ้มครองสัตว์น้ำมีไข่  .. [2022-09-07] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ ขับเคลื่อนนโยบา.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 


วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นาง มัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวทิพากร สุขพล ประมงอำเภอ บางแก้ว ประมงอำเภอป่าบอน ประมงอำเภอตะโหมด และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ลงพื้นที่ตรียมสถานที่สำหรับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างๆ หมู่ที่ 4 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕