สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงต้นแบบจากโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔


[2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ แ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกร.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน.. [2022-09-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษต.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงต้นแบบจากโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 


วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายยงยุทธ ลิ้มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง และพลังงานจังหวัดพัทลุง ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงต้นแบบจากโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับการ ประเมินแปลงต้นแบบ จังหวัดพัทลุง จากกองนโยบายเทคโนโลยีเกษตรกรรมเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดลงพื้นที่ระหว่าง วันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนางอมรรัตน์ กาว เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุมและลงพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ชัยบุรี ณ ศาลาหมู่ที่ 4 (แปลงต้นแบบ ฟาร์มปูน้ำใส) ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง