สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


[2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ แ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกร.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน.. [2022-09-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษต.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 9 สิงหาคม 2565  นายภูษิต จันทร์เพชร  มอบหมายให้นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนาง มัณฑนา สุขเกษม จพง.ประมงปฎิบัติงาน นางสาวทิพากร สุขพล ประมงอำเภอบางแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ลงพื้นที่ตรียมสถานที่สำหรับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง