สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พนุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง


[2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ แ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกร.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน.. [2022-09-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษต.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พนุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 


วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ  โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องฟอร์จูน  2 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผลของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการเป็นอย่างดียิ่ง