สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เยี่ยมชม การผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าของ หจก.เคยนิคะ


[2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ แ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกร.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน.. [2022-09-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษต.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เยี่ยมชม การผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าของ หจก.เคยนิคะ 


วันที่ 8 สิงหาคม  2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยนายอำนวย อุ่นฤกษ์  ประมงอำเภอเมืองพัทลุง  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและติดตาม ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ ในส่วนของ หจก.เคยนิค่ะ ณ ที่ตั้ง 237 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง