ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์


[2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ แ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกร.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน.. [2022-09-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษต.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ 


วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕๕ นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายอำนวย อุ่นฤกษ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง รับผิดชอบอำเภอศรีนครินทร์ และนายชูพงศ์ แก้วกลับ เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมของ จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุก อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่บ้านต้นไทร หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง