ประมงจังหวัดพัทลุง เยี่ยมบูทจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชาวประมงที่ร่วมจำหน่ายสินค้ามหกรรม "ซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อันดามัน"


[2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ แ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกร.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน.. [2022-09-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษต.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เยี่ยมบูทจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชาวประมงที่ร่วมจำหน่ายสินค้ามหกรรม "ซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อันดามัน" 


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เยี่ยมบูทจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชาวประมง ที่ร่วมจำหน่ายสินค้ามหกรรม ซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย & อันดามัน” โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก ณ  ถนนหน้าสวนสาธารณะจังหวัดพัทลุง ในครั้งนี้กุ้งก้ามกรามเผา ของกลุ่มวัยคิดวัยทำ ชาวประมงจากอำเภอปากพะยูน กุ้งโต สดๆ เป็นที่สนใจของผู้บริโภค แนะนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ก็ได้มีการจัดเจรจา การค้าระหว่างผู้ขายและผู้ประกอบการอื่นๆ เช่น Makro. กับปลาดุกร้าคุณชาย และMakro กับกลุ่มวัยคิดวัยทำ กุ้งสามน้ำ เป็นโอกาสดีของเกษตรกรและชาวประมง