สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดงาน " มหกรรมซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อันดามัน"


[2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอปากพะยูน เพื่อพิจารณาตรวจ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ.. [2022-09-30] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์ แ.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดพัทลุง ครั้.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกร.. [2022-09-30] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน.. [2022-09-30] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษต.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดงาน " มหกรรมซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อันดามัน"  


วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดงาน " มหกรรมซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อันดามัน" ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อใโยงการค้าโลก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโดยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และพาณิชย์จังหวัดอีก 10 จังหวัดภาคใต้ และรวบรวมผลผลิตจากชาวประมง และผู้ประกอบการด้านประมงจากทะเลอันดามันและอ่าวไทย มาจำหน่ายใจกลางเมือง ในระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2565 ต้อนรับงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนสาธารณะคูหาสวรรค์) ถนนช่วยทุกขราษฏร์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง