สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืน


[2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ ประโยชน์และปลูกต้น.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนา.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกีย.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยม ชมนิทรรศ.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพร.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอ.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟ.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืน 


วันที่ 28 มิถุนายน 2565  นายภูษิต จันทร์เพชร  มอบหมายให้นาง มัณฑนา สุขเกษม จพง.ประมงปฎิบัติงาน ปฎิบัติหน้าที่ประมงอำเภอป่าพะยอมและศรีบรรพต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน TPMAP และ Thai QM อำเภอศรีบรรพต ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต และประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฎิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ.746-2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ในพื้นที่หมู่ที่3 ,5 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต และหมู่2,6 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง