ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปล่อยกุ้งก้ามกราม และจัดเสวนาในชุมชน


[2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ ประโยชน์และปลูกต้น.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนา.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกีย.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยม ชมนิทรรศ.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพร.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอ.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟ.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปล่อยกุ้งก้ามกราม และจัดเสวนาในชุมชน 


วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายกอบชนม์ บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตัว พื้นที่บ้านเกาะโคบ ม.๔ และ บ้านหัวหิน ม.๑๐ ต.เกาะหมาก เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดย อบต.เกาะหมากสนับสนุนพันธ์กุ้งก้ามกรามจากโรงเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำของ อบต.เกาะหมาก แล้วเสร็จจัดเสวนาในชุมชนในมาตรการร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป