สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าราชการประจำจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565


[2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ ประโยชน์และปลูกต้น.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนา.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกีย.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยม ชมนิทรรศ.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพร.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาหารปลอ.. [2022-08-12] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟ.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าราชการประจำจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565 


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าราชการประจำจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์  นายฉัตรชัย  อุสาหะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานที่เกียวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมกาบบัวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพทัทลุง