สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพัทลุง


[2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธ.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงต้นแบบจากโครง.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ปล่อยพันธุ์ส.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เยี่ยมชม การผลิตแ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอบางแก้วเพื่อเเตรียมสถานที่สำห.. [2022-08-08] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี.. [2022-08-08] ประมงจังหวัดพัทลุง เยี่ยมบูทจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชาวประมงที่ร่วมจ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดงาน " มหกรรมซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อัน.. [2022-08-08] ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพัทลุง 


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางช่อทิพย์  จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพัทลุง (ก.ช.ภ.จ.พัทลุง) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบภัยพิบัติดังกล่าว  จำนวน 18 ชุด โดยมีนายฉัตรชัย  อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง