สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตำบลทะเลน้อย


[2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธ.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงต้นแบบจากโครง.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ปล่อยพันธุ์ส.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เยี่ยมชม การผลิตแ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอบางแก้วเพื่อเเตรียมสถานที่สำห.. [2022-08-08] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี.. [2022-08-08] ประมงจังหวัดพัทลุง เยี่ยมบูทจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชาวประมงที่ร่วมจ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดงาน " มหกรรมซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อัน.. [2022-08-08] ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตำบลทะเลน้อย 


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง    มอบหมายให้นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางมัณฑนา สุขเกษม จพง.ประมงปฎิบัติงาน นายสมปราช นวลแก้ว ประมงอำเภอควนขนุน  และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนประมงน้ำจืดพัทลุง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง เข้าตรวจติดตามโครงการพัฒนาอาชีพฯ ในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนนุน จังหวัดพัทลุง