ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านประมง(ศพก.)


[2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธ.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงต้นแบบจากโครง.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ปล่อยพันธุ์ส.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เยี่ยมชม การผลิตแ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอบางแก้วเพื่อเเตรียมสถานที่สำห.. [2022-08-08] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี.. [2022-08-08] ประมงจังหวัดพัทลุง เยี่ยมบูทจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชาวประมงที่ร่วมจ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดงาน " มหกรรมซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อัน.. [2022-08-08] ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านประมง(ศพก.) 


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นายกอบชนม์ บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านประมง(ศพก.)ของนายณรงค์ แก้วสองเมือง ด้านต่างๆดังนี้
 1. การเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาดุก ปลานิล หอยโข่ง หอยขม และหอยสีทอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรตลอดปี
 3. การทำเกษตรธรรมชาติ การใช้อาหารในธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพื่อนำบทเรียนของศูนย์ฯ ศพก เพื่อถ่ายทอดให้สู้ชุมชนและประชาชน ที่สนใจนำไปสู้การพัฒนาการเกษตรของตนเองต่อไป