ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบกให้กับกลุ่มผู้พิการ


[2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่พิธีปล่อยพันธ.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงต้นแบบจากโครง.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ปล่อยพันธุ์ส.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความเ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เยี่ยมชม การผลิตแ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอบางแก้วเพื่อเเตรียมสถานที่สำห.. [2022-08-08] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี.. [2022-08-08] ประมงจังหวัดพัทลุง เยี่ยมบูทจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชาวประมงที่ร่วมจ.. [2022-08-08] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดงาน " มหกรรมซีฟู๊ด 2 เล อ่าวไทย&อัน.. [2022-08-08] ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบกให้กับกลุ่มผู้พิการ 


วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายยงยุทธ  ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุวารี นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบกให้กับกลุ่มผู้พิการ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 ราย ซึ่งมีความสนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมรับฟังความต้องการของกลุ่มฯ  ในครั้งนี้ด้วย