สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบป้ายโครงการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบป้ายโครงการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565  นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายนางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน และนางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง เข้าติดตามงานและมอบป้ายโครงการฟื้นฟูทะลสาบสงขลา เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่  6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง