สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2565


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2565 


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวบุศรา ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน และนายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายชูพงค์ แก้วกลับ เจ้าหน้สที่ประมง ลงพื้นที่ ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  ปี 2565 พื้นที่หมู่ที่ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยได้แนะนำการทำฟางหมัก  การสร้างอาหารธรรมชาติ และการเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ และตรวจวัดปลาที่ได้รับการสนับสนุน