สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิด "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิด "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 


วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวบุศรา ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลา โรคของปลา  แจกพันธุ์สัตว์ปลากินพืช  โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จำนวน 100 ถุง และแจกเอกสารสำหรับการเลี้ยงปลา ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมในงาน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  นายฉัตรชัย อุสาหะ และนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ  โรงเรียนวัดพรุพ้อ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง