ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายยงยุทธ  ลิ่มพานิช  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  และเจ้าหน้าที่ฯ และนางณัฐริกา ส่งศรีบุญสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ส่งมอบพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยมี ดร.วิไล บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธารม เป็นผู้รับมอบพันธุ์ไม้ต่างๆและพันธุ์ปลาดุก   จำนวน 2,000 ตัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เพื่อเรียนรู้สาธิตในการเลี้ยงปลาดุกในโรงเรียนวัดนิโครธาราม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และร่วมมอบพันธุ์ไม้ให้กับประธานชุมชนบ้านส้มตรีดออก พร้อมด้วยสมาชิกฯ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง