ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่อนที่และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ


[2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการท.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแนวทางการขจัดค.. [2022-06-28] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปล่อยกุ้งก้ามกร.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าราชก.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม.. [2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่อนที่และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายถาวร  รุกขสุคนธ์  ประมงอำเภอเขาชัยสน  ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้ม..เคลื่อนที่  ณ วัดสวนพลู ม.4 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  โดยมีนายสมบูรณ์  เต็มชื่น  นายอำเภอเขาชัยสนเป็นประธาน   และได้รับการสนับสนุนได้พันธุ์ปลาตะเพียน และพันธุ์ปลาบ้า  จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง  จำนวน  50,000 ตัว เพื่อปล่อยในสระน้ำหลุ่มปัง  ม.4 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง