ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


[2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูแล.. [2022-06-24] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจ.. [2022-06-23] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วย นางสาวสุวารี  นิลจันทร์  ประมงอำเภอตะโหมด  และเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีนายนริศ  ขำนุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เขต 3  เป็นประธานเปิดการสัมมนา บรรยายเรื่อง บทบาทและผลงานของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร  และแนวโน้มตลาดหมาดในต่างประเทศ โดย ดร.สมบัติ  ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการประทรวงพานิชย์ และการปลูกหมาก โดยนายอารีย์ เหยะหมัน  เกษตรอำเภอกงหรา ตลอดจนบทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยนายสมนึก  คงชู เกษตรจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรตะโหมด  จำกัด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง