ประมงจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณสำนักงานฯ และบ้านพักของสำนักงานฯ


[2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการท.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแนวทางการขจัดค.. [2022-06-28] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปล่อยกุ้งก้ามกร.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าราชก.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม.. [2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณสำนักงานฯ และบ้านพักของสำนักงานฯ 


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณรอบๆ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง และบริเวณบ้านพักสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เพื่อปรับภูมิทัศน์และความรักสามัคคีในหมู่คณะโดยพร้อมเพลียงกัน