ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ สินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ฯ


[2022-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเข้าติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่ง.. [2022-05-24] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดี ด้วยหัวใจ แ.. [2022-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเก.. [2022-05-23] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-20] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบ่อปลาของเกษต.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่.. [2022-05-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านจำหน่ายสิน.. [2022-05-20] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-19] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร.. [2022-05-19] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ สินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ฯ 


วันที่ 26 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการฯ โดยส่งสัญญาณจาก ห้องประชุมเทพา ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยากุล กรมประมง ผ่านประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings และรับสัญญาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง