ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Webex


[2022-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเข้าติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่ง.. [2022-05-24] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดี ด้วยหัวใจ แ.. [2022-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเก.. [2022-05-23] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-20] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบ่อปลาของเกษต.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่.. [2022-05-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านจำหน่ายสิน.. [2022-05-20] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-19] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร.. [2022-05-19] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Webex  


วันที่ 26 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  ผ่านระบบ Webex เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และหัวหน้าส่วนที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานการเปิดการประชุม รับสัญญาณ ณ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง