ประมงอำเภอป่าบอน ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2564


[2022-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเข้าติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่ง.. [2022-05-24] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดี ด้วยหัวใจ แ.. [2022-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเก.. [2022-05-23] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-20] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบ่อปลาของเกษต.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่.. [2022-05-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านจำหน่ายสิน.. [2022-05-20] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-19] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร.. [2022-05-19] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอป่าบอน ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 


วันที่ 26 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสาวบุศรา  ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงปลานิล และให้คำแนะนำการทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ ตำบลทุ่งนารี และตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  วันที่ 26 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางสาวบุศรา  ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงปลานิล และให้คำแนะนำการทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ ตำบลทุ่งนารี และตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง