อำเภอป่าพะยอมจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565


[2022-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเข้าติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่ง.. [2022-05-24] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดี ด้วยหัวใจ แ.. [2022-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเก.. [2022-05-23] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-20] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบ่อปลาของเกษต.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่.. [2022-05-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านจำหน่ายสิน.. [2022-05-20] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-19] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร.. [2022-05-19] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก.. อ่านทั้งหมด 

อำเภอป่าพะยอมจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565  


วันที่ 26 มกราคม 2565 นายภูษิตจันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอป่าพะยอม และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 ราย โดยส่งเสริมความรู้ด้านการประมง การเลี้ยงปลากินพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบมาตรฐาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ และสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน และอาหาร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งณ ศาลาหมู่ 10 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง