ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564


[2022-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเข้าติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่ง.. [2022-05-24] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดี ด้วยหัวใจ แ.. [2022-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเก.. [2022-05-23] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-20] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบ่อปลาของเกษต.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่.. [2022-05-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านจำหน่ายสิน.. [2022-05-20] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-19] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร.. [2022-05-19] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 


 วันที่ 25 มกราคม 2565  นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร  รุกขสุคนธ์  ประมงอำเภอเขาชัยสน  ติดตามการดำเนินงานของ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ ต.เขาชัยสน และต.ควนขนุน  อ.เขาชัยสน  พร้อมให้คำแนะนำการทำอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา