ประมงอำเภอเมืองพัทลุง จัดอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเข้าติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่ง.. [2022-05-24] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดี ด้วยหัวใจ แ.. [2022-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเก.. [2022-05-23] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-20] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบ่อปลาของเกษต.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่.. [2022-05-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านจำหน่ายสิน.. [2022-05-20] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-19] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร.. [2022-05-19] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง จัดอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


      วันที่ 25 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายอำนวย อุ่นฤกษ์  ประมงอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยนายยงยุทธ  ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาและอาชีพด้านการประมง และเจ้าหน้าที่ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้าน การประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 15 ราย ให้ความรู้ด้านการประมง การเลี้ยงปลากินพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบมาตรฐาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้สนับสนุนปลาตะเพียน จำนวน 920 ตัว/รายรวมจำนวนปลาตะเพียน 13,800 ตัว และอาหารปลาดุกเล็ก จำนวน 15 กระสอบ ๆ ละ 20 กิโลกรัม ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง