ประมงจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมมือร่วมใจ ร่วมพัฒนาเก็บขยะ และปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณรอบ ๆ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


[2022-05-12] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับรอง ตรวจติดตามและตรวจต่อ.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดร้าน Fisher.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต.. [2022-05-06] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และ.. [2022-05-06] ประมงจังหวดัพัทลุง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจั.. [2022-05-06] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม Farm st.. [2022-05-06] ประมงอำเภอตะโหมด ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมมือร่วมใจ ร่วมพัฒนาเก็บขยะ และปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณรอบ ๆ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง 


                   วันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2565  เวลา 13.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  พร้อมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง แต่งกายชุดจิตอาสา และเสื้อเหลือง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมมือร่วมใจ ร่วมพัฒนาเก็บขยะ ปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดและสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณรอบ ๆ ณ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ       อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง