5 ธันวาคม 2564  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

[2022-01-27] ประมงจังหวัดพัทลง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ อำ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมเสวนาทิศทางในการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสั.. [2022-01-27] ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. [2022-01-27] ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงปลาของเกษตรกรอำเภอป่าพะยอมที่เข้าร่วมโครงกา.. [2022-01-27] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและดูแลรักษาแหล่งน้ำ ห้วยแม่เอ แ.. [2022-01-27] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอตะโหมดเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง.. [2022-01-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรั.. [2022-01-27] ประมงอำเภอตะโหมด ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรท.. [2022-01-27] ประมงอำเภอเขาชัยสน จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษ.. [2022-01-27] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานส่งเสริมตลาดมหกรรมสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และ.. อ่านทั้งหมด 

5 ธันวาคม 2564  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 เผยเเพร่: 2022-01-27 |  อ่าน: 66 ครั้ง

 


 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้